7 GRAFISKA BLAD MED MOTIV FRÅN KONSTFACKSKOLAN 1952