Gången från stora skulpturmodellsalen via lilla modellsalen till ”Deken”.
Etsning.