Dir.Tage Swedberg 50 år i AB Sporrong.

Präglad medalj i brons .AB Sporrong1970.
Åtsida: Enface porträtt med t.v. namnet Tage Swedberg och t.h. Mercuriusemblemet.
Frånsidan har texten: "Från tacksamma delägare i Aktiebolaget Sporrong för 50 års förtjänstfullt arbete till bolagets fromma 1920-1970". Bokstäverna är utformade så att de ska ge intryck av bolagets verksamhet - långa band av märken,medaljer,knappar,etc.
Tillsammans är de fasaden i Bolaget med antydan till fönster uppe till vänster.
Ut från fasaden hänger bolagets skylt på Kungsgatan.