"Skeppet"

Lekskulptur i betong samt utformning av lekplats
(1:a pris i tävling).Skönstavik, Stockholm 1954-55

Skulpturen är utformad som ett skepp.
Seglets insida är rutschkana.
Framför skeppet finns en damm.
Från skeppet ser man ut över "havet".

Skeppet 2006