"Tutti Fratelli" medalj över Röda Korsets grundare Henri Dunant.

Åtsida: En face-porträttet av Dunant är gjort som en teckning i relief.
Medaljen är genombruten i formen för att understryka Ljuset i hans karaktär och hans anspråklöshet. Han ville själv inte synas -
Föreningarna var det viktiga.
T.h. Röda Korset, Röda halvmånen (för muhammedanska länderna). Röda lejonet och solen (för Iran) angivna i höjd efter medlemsantal.

Frånsida: Utifrån hjärtat i mitten utgår linjer, symboliserande ljudet, som sprider sig cirkelformigt och kulminerar i texten Tutti Fratelli (Vi är alla bröder - Vänner,Fiender; alla har rätt till hjälp) samt nedtill Dunant.
Gjuten medalj i brons . Diameter 75 mm.