Regnridå

Regnridå
Trä med förgyllning 1997-2002. 70 cm x 24 cm x 53 cm