pandoras        pandoras

Pandoras ask

Pandora, "den allbegåvade" i grekisk mytologi den första kvinnan på jorden, fick en ask som hon skulle ge till sin make .
Hon förbjöds att öppna den,men kunde inte motstå frestelsen. Asken innehöll allt ont som kunde drabba mänskligheten.
Detta spreds nu över jorden. När Pandora försökte stänga asken igen blev Hoppet hängande kvar på kanten.
Hoppet är det sista som överger människan.

Asken är utformad som ett tillplattat jordklot. Hoppet som hänger över kanten består av två hjärtblad symboliserande Livskraften.
Pandoras ask version I 1997. Brons. 14 cm x 14 cm . Höjd inklusive sockel 28 cm