Operans balettelevskola, medalj med anledning av 200 års jubileet 1773-1973.

Präglad av Myntverket i brons. Diameter 50 mm.
Åtsidans text är tänkt som hela balettensemblen formad som dansande bokstäver.
Tillsammans bildar de orden OPERANS/BALETT/ELEVSKOLA samlade inom formen av en krona - Kronan över O-et i Operan. Bokstaven R gör ett högt hopp.

Frånsidan visar balettskolans övningssal med stången i mitten, en stor spegel upptill; denna del av medaljen är kraftigt polerad, medan den nedre är patinerad.
Nedtill ses fyra elever, formande siffrorna 1973. Spegelbilden i centralperspektiv visar däremot siffrorna 1773.