Gustav VI Adolf / Svenska Numismatiska Föreningen 100 år 1873-1973.

Åtsidan visar H.M Konungens porträtt en face ; t.h. om detta hans namn och titel. t.v fyra kinesiska skrivtecken i arkaiserande utformning vilka i översättning betyder "Kunglig Kina-samlare".
T.v. om dessa utmed kanten en hacka och krukskärvor mm.symboliserande hans arkeologiska verksamhet.
Fältet täcks av ett mönster av rhododendron, syftande på konungens intresse för trädgårdsodling.
Frånsidan upptas helt av numismatiska objekt, ordnade så att deras inskrifter tillsammans bildar ordet "Svenska Numismatiska Föreningen"; mynten, medaljerna, poletterna mm. är av varierande höjd och storlek och är lagda på ett rutmönster, antydande samlarnas lust att placera sina föremål i fack; nederst en sedelbunt med årtalen 1873-1973.