"Se Brunnsvikens små najader
höja sina gyllnehorn
och de frusande kaskader
sprutas över Solna torn..."
CM Bellman Sång nr 64 Haga strof 3

"Bellman med sina enastående naturskildringar inspirerade mig att i form beskriva najadernas (flod- och källnymfernas) dansande vattenlekar.Hela skulpturen ska kännas som strömmande, flödande vatten.Jag har eftersträvat en klar och bestämd form fylld av dansande rörelse"   K.K.J

Monumental skulptur till Arbetarebostadsfondens 150-års jubileum Invigd 3/9 2005 Johannesfredsvägen 50 i Ulvsunda/Stockholm

Skulpturen är gjuten i brons med förgyllda detaljer hos H Bergmans konstgjuteri

Flera bilder    © Foto: Miriam Jacobsson