Kung Midas-Girigheten

Sagokungen Midas fick en önskan uppfyll, att allt han vidrörde skulle förvandlas till guld. Medaljens åtsida är utformad som en skål fylld med förgylld mat. Midas hand över skålen. Då Midas förstod att han skulle svälta ihjäl bad han givaren Dionysos att återta sin gåva. Senare fick Midas åsneöron av Apollon, när Midas i en musiktävling avgjorde till Pans fördel. Midas frisör upptäckte åsneöronen och blev förbjuden att yppa hemligheten. Då grävde han ett hål i marken och viskade: "Midas har åsneöron". Vass växte upp och avslöjade hemligheten med sina susningar.
Frånsidan visar åsneöronen med den susande vassen.
Medalj Ø 72 mm gjuten i brons. Åtsidans detaljer förgyllda, olika karat.