"Dag Hammarskjöld"

Åtsidans porträtt av Dag Hammarskjöld är liksom ordet Fred upphöjt i reliefen för att markera sammbandet med Nobels fredspris.
I invigningstalet till generalsekreterarämbetet i FN citerade Hammarskjöld den svenske skalden Karlfelt "Den högsta av jordens böner ropar ej på seger men ber om fred".
Jordgloben i FN emblemet täcks av citatet.

Frånsidan har bönen "Dona Nobis Pacem"(Giv oss fred) strålande ut från en tänkt jordglob.Texten går inte runt hela kanten, eftersom många människor anser att krig är en nödvändighet och därför inte ber om fred.
Gjuten medalj i brons, diameter 55 mm.