Minnesskulptur i brons på granitsockel över Anna Lindhagen.

anna          

Anna Lindhagen 1870-1941 arbetade för Kvinnlig rösträtt, Fred och Frihet, Stockholms skönhet, Söders gamla bebyggelse, Koloniträdgårdar. Man kan säga, att skulpturen är en hyllning till två kvinnor, Anna Lindhagen och Mälardrottningen.
Skulptursidan med Anna Lindhagens porträtt i relief är vänt ut mot strömmen, som hon betraktade från sin bostad, numera museum, Fjällgatan 34.
Grundidén till Mälardrottningen är min medalj "Stockholm 700 år". Reliefen har utökats med ett flertal nya detaljer, till ex. Slussen som ett smycke på kjolen, Fåfängans fyrkant, Kungshatt i nederkanten, Kronan på Skeppsholmsbron,
Vid Kungstornen den tretungade flaggan från Kungaslupen "Vasaorden", och mellan tornen årorna till slupen.
Mälardrottningen omfamnar staden med sina händer för att värna om den.
Stockholm är staden som flyter på vattnet. Skulpturens övre sockeldel har på ena sidan en bölja, den andra namnet Anna.
Den nedre sockeldelen bär namnet Lindhagen i stiliserade bokstäver.